Stevie Wonder & Bob Marley - I SHOT THE SHERIFF (Live in Jamaica 1975)

Stevie Wonder & Bob Marley - I SHOT THE SHERIFF (Live in Jamaica 1975)